Galleriet

Avlopp

 

VMFE har som policy att leverera bästa möjliga alternativ ur såväl ett totalkostnads- som miljöperspektiv för att till fullo möta EU-kraven för enskilda avlopp. Vi erbjuder komplett installation av avloppsanläggning inklusive kulvertdragning fram till husvägg. Vi utför arbetet med minimala skador på markområdet och återställer marken till en naturlig miljö och höjdkurva samt avslutar med jord och sådd av lämplig gräsblandning.


 

 Hus och grund

 

VMFE har gedigna kunskaper om hur en grund fungerar. Vi kan både bygga en grund och åtgärda då det är problem med befintlig grund. Vi är alla utbildade i dräneringsarbete och certifierade (ISOCERT) enligt Isodränmetoden.


 

Spräckning

 

VMFE är specialutbildade med tillstånd att spräcka berg. Spräckning, till skillnad från sprängning, är en teknik som skapar mindre stenkast, ljud och vibrationer vilket medför att metoden inte kräver besiktning. För varje spräckningstillfälle så ombesörjer VMFE erforderliga tillstånd.


 

Stensättning

 

VMFE har gedigen kunskap om stenarbeten. Vi kan hantera råberg och kombinerar din vision med stenens inneboende form. Vi behärskar såväl stenmurar som stensättningar.


 

Tomt&trädgård

 

VMFE tar sig an din trädgård med kunskap, engagemang och omtanke. Vi snickrar verandor, bryggor eller vedförråd. Med våra maskiner så kan vi även anlägga gräsmattor, grusgångar, boulebanor, dammar, diken, uteplatser mm.


 

Trädfallning

 

Vi på VMFE har motorsågutbildning så vi tar ner träden säkert och med hänsyn till omgivning och natur. Våra motorsågar tankas med miljöbränsle.  För att fälla höga och komplicerade träd så använder vi en krankorg.


 

Vägbyggnation

 

VMFE har gedigen kunskap om vägbyggnation för lång hållbarhet. Våra maskiner är mycket lämpliga för mindre vägar och infarter.


 

Vägunderhåll

 

VMFE har stor erfarenhet och kunskap om vägunderhåll. Vi har maskiner och mankraft för potthålslagning, bitumenlagning, sladdning, sandning, saltning, dikesröjning, sopning, hantering av snökäppar mm.
Behöver din väg ett större lyft så gör vi även dikesdränering, bättrar på ytskiktet och gräver ner vägtrummor.


 

Övrig

 

Vi på VMFE har en mångfacetterad bakgrund och goda kontakter så ingenting är omöjligt. Vi hittar alltid en lösning tillsammans. Dykning, VVS-utredningar och olika konstruktionsberäkningar är några av våra övriga kompetensområden.