Om Oss

VMFE – Värmdö Mark & FastighetsEntreprenad AB – är entreprenören som kan förverkliga dina idéer kring tomt, mark och fastighet.

VMFE levererar total-lösningar, enligt dina önskemål, och lägger extra omsorg på att det skall bli snyggt, funktionellt och hålla länge.

Vi tänker också på att minimera skador på miljön med våra maskiner och ser alltid till att arbetsplatsen hålls i gott skick.

Oavsett förutsättningarna lämnar vi alltid, när uppdraget är utfört, vår arbetsplats så som vi själva skulle vilja ha det om det vore vår egen fastighet.

Vi utför:

Trädfällning, Bäckar och dammar, markentreprenader

och även:

  • Bryggor/bryggkistor
  • Dykning och bojar
  • Vägar och infarter
  • Vägunderhåll (sladdning, saltning, sandning, vägtrummor, bombering, potthål, snökäppar)
  • Tekniska utmaningar som kräver konstruktionsarbete och diverse materialkunnande